Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25.05.2018r. przepisami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, celem realizacji obowiązków z nich wynikających, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Andrzejewski i Partnerzy z siedzibą w Krakowie informuje:

 1. Administratorem danych Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Andrzejewski i Partnerzy z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-506) przy ul. Topolowa 44/5, KRS: 0000478447, NIP: 6751428670, REGON: 121176171.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie współpracy lub realizację umowy.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach realizacji umów lub prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.
 4. Posiadane kategorie danych osobowych to dane podstawowe i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie czwartym przez administratora danych lub podmiot przez niego upoważniony, następuje w granicach i zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi.
 6. Nie dokonujemy profilowania danych osobowych.
 7. Bez Państwa uprzedniej zgody nie przekazujemy danych osobowych poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się przez kontakt z administratorem danych.
 10. Wycofanie / modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją.
 11. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyżej podanych celów (punkt trzeci), jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia.
 12. Administrator danych podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości. Każda osoba fizyczna, której dane zostaną naruszone zostanie o tym poinformowana. 

Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Pani/Panu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. 

Nasza strona wykorzystuje jedynie pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Pani/Panu informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu Pani/Pana przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Zwracam uwagę jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.