Marcin Andrzejewskiadwokat  Marcin Andrzejewski

Uniwersyteckie studia prawnicze odbył w latach 2000-2005 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku z wynikiem bardzo dobrym obronił pracę magisterską pt. „Prawo do wynagrodzenia autorów i artystów wykonawców w świetle niemieckiej i polskiej ustawy o prawie autorskim”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Elżbiety Traple, uzyskując tytuł magistra prawa.

Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Cywilnego. Temat przewodu doktorskiego stanowi „Zbiorowy zarząd autorskimi prawami majątkowymi w świetle prawa konkurencji”. Podejmuje i z powodzeniem realizuje projekty dydaktyczne oraz naukowo-badawcze z zakresu prawa własności intelektualnej. Jest autorem i współautorem istotnych publikacji. W 2012 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia prawa konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2005-2009 aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie w Kancelarii Adwokackiej Adwokata, Prof. dr hab. Jana Widackiego.  W 2009 roku zdał egzamin adwokacki i w 2010 roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

Adwokat Marcin Andrzejewski od 2009 roku jest wykładowcą Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie. Odbył stypendium zagraniczne w ramach programu Socrates/Erasmus w Ernst--Moritz--Arndt--Univerisität Greifswald (2004/2005) oraz stypendium  zagraniczne programu SYLF - The Ryoischy Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (2007/2008). Brał udział w naukowym programie badawczym w Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht w Monachium (2007/2008). Efekty swojej pracy naukowo-badawczej prezentował na zebraniach naukowych Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuły wypowiedzi to „Ograniczenia zasady swobody umów w przedmiocie wynagrodzenia autorskiego w polskiej i niemieckiej ustawie o prawie autorskim” (2006) oraz „Monopol autorski a organizacje zbiorowego zarządzania” (2008).

Znajomość języków obcych: angielski i niemiecki.

Tel. +48 661-970-774